İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü

5520 sayılı Kanunun 17 inci maddesinde, her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olduğu, Tasfiyenin, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlayıp tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona ereceği, Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki…