Sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların satın aldıkları malları iadesinde ve gerçekleşmeyen hizmetlerde KDV uygulaması

19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı resmi gazetede yayımlanan 116 seri nolu KDV Genel Tebliğinde Sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların satın aldıkları malları iadesinde ve gerçekleşmeyen hizmetlerde KDV uygulaması hakkında açıklama yapılmıştır. Söz konu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. KDV Kanununun 17/4-e maddesinde, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine…