Birleşme

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin birleşmesi 136 ila 158’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Yeni hükümler gereği; Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kolektif, komandit, kooperatif şirketlerinin birbirleriyle birleşmelerine izin vermiştir. Ticaret şirketleri; Devralma şeklinde birleşme, veya Yeni kuruluş şeklinde birleşme yoluyla birleşebilirler. Yeni TTK ya göre tasfiye halindeki bir şirket dahi, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan…