Yurt Dışındaki Varlıkların Ekonomiye kazandırılması

Yurt Dışındaki Varlıkların Ekonomiye kazandırılması ile ilgili 1 seri nolu Genel tebliğ 11 Haziran 2013 tarih ve 28674 sayılı resmi gazetede yayımlandı söz konusu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. 1. Kapsam Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın,…