01.07.2013 tarihinden itibaren uygulanacak Yeni TTK hükümleri

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun gereği 01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek hükümleri aşağıda özetlenmiştir. 1. Anonim şirket esas sözleşmede nama yazılı hisselerin devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Kanun’la uyumlu olması için son tarih 6103-Madde 28/7 Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek sınırlandırmış bulunan anonim…