Şirketlere internet sitesi zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sermaye Şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik gereği, 01.07.2013 tarihinden itibaren kurulacak olan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları, 01.07.2013 tarihten önce kurulmuş şirketlerin ise, 1/7/2013 tarihinden itibaren üç ay…