Varlık Barışı Kanunu (6486 sayılı kanun madde 13)

Günlerdir yazılı basında yer alan Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Varlık Barışı” olarak adlandırılan düzenleme 6486 sayılı kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 85 inci madde ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu madde hükmü gereği; Gerçek veya…