Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair BKK ilişkin usul ve esasları açıklayan kurul kararı 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu karar aşağıda özetlenmiştir. 1. Denetime tabi olma Ölçütleri (1) Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve…