Yabancı Sermayeli şirketlerin (Taşınmaz) Gayrimenkul edinimi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 6 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı resmi gazetede Yayımlanan Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin yönetmelikle yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ve kullanımına ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu…