Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması ile ilgili belirlemeler 421 seri nolu Vergi Usul Kanunda yayımlanmış olmakla beraber 8 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan 58 seri nolu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu tebliğ ve 58 nolu sirkü gereği,…