Elektronik tebligat

Elektronik tebligat yönetmeliği 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsamaktadır. Söz konusu yönetmelik aşağıda…