Konsinye usulü satış

Konsinyenin anlamı bir malın mülkiyet devrinin yapılmadan alıcı adayına veya kesin satışının bilahare yapılmak üzere komisyonculara veya aracılara verilmesi veya gönderilmesidir. Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak koşuluyla teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinyi denilmektedir. Uygulamada bu satış şekli 3 değişik biçimde karşımıza çıkmaktadır. 1- Komisyonculara konsinye mal gönderilmesi; Komisyoncu vasıtasıyla yapılan…