Köprü kredilerin Transfer fiyatlaması, örtülü sermaye, KDV ve BSMV açılarından değerlendirilmesi

     Bankadan alınıp aynı şartlarla bir grup şirketine kullandırılan genel adıyla köprü kredilerle ilgili olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen Sayı: B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK sayılı özelge aşağıya çıkarılmıştır. Örtülü sermaye açısından; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların,…