Bağımsız Denetime Tabi Olacak şirketler

  Bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin 2012/4213 sayılı Karar 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Karar 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu Karar ana hatları itibariyle aşağıda özetlendi. 1. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte a) Aktif toplamı 150…