Pay, Karar ve Toplantı müzakere defterleri

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile öteden beri tutulmakta olan pay defteri ile yönetim kurulu karar defterlerinin yanı sıra Genel Kurul Müzakere defteri ilave edilmiş bu defterlerin açılış ve kapanış onayları gibi birtakım yenilikler getirilmiştir. Ticari defterlere ilişkin düzenleme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılarak Ticari defterlere ilişkin genel tebliğ 19…