Prim ve iskontolar

    Bilindiği üzere faturalardaki yüksek iskontolar veya “0” (sıfır) bedelli mal teslimleri öteden beri KDV açısından sorun teşkil etmektedir. Piyasada; Mal fazlası, Ciro primi, Miktar iskontosu, Satış primi, Hasılat primi, Hasılat iskontosu, Dönem sonu iskontosu, vb. adlarda çok sayıda “iskonto” uygulandığı görülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Gelir idaresince 116 seri nolu KDV genel tebliği…