Tutulması ve tasdiki zorunlu olan Ticari Defterler

Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından tutulacak defterler Yeni TTK ile birlikte kafaları bayağı karıştırdı. Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tebliğ 19 Aralık 2012 tarihinde yayımlandı. Söz konusu…