Elektronik defter ve fatura

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 421 seri nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik defter ve fatura uygulamasına ilişkin yeni zorunluluklar getirilmiştir. Ayrıca aynı tebliğ ile 397 seri nolu VUK Genel tebliğinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. 421 seri nolu VUK Genel tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu…