2013 yılı Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacak

Yasal defterlerin tasdik edilmesi aşamasında TTK nın 64/3 üncü maddesi gereği Noterlerce Sicil Tasdiknamesinin aranacağı amir hükmü mevcut olduğu için Noterlerce Defter tasdiki aşamasında Ticaret Sicil Kaydı istenilmekte idi. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce bugün yayımlanan genel yazı ile bu zorunluluk 2013 defter tasdikleri için kaldırılmıştır. Söz konusu genel yazı aşağıya…