Elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişiliklerinin bilgi verme zorunluluğu

7 Aralık 2012 tarih ve 28490 sayılı resmi gazetede yayımlanan 420 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile 1.1.2013 tarihinden itibaren; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişilikleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketler, Abone bilgileri ile tüketim bilgilerini belirlenen format ve…