Defter Tasdiki

  Bilindiği üzere İçinde bulunduğumuz Aralık ayı öteden beri vergi mükellefiyeti devam edenlerin VUK nun 176 ve müteakip maddeleri gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerini tasdik ettirmeleri gereken aydır. Bu nedenle defter tasdiki ile ilgili bilinmesi gereken bazı konuları hatırlamakta yarar vardır. Tasdike tabi Defterler Yevmiye ve envanter defterleri; (I ‘inci sınıf tüccarlar – Bilanço esası)…