Tazminat olarak alınan paraların KDV karşısındaki durumu

KDV”nin konusu; Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, Her türlü mal ve hizmet ithalatı, Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerdir. Dolayısıyla KDV”nin matrahı da bu teslim ve hizmetlerin bedelidir. Tazminat ise bir kişinin başka bir kişiye verdiği maddi veya manevi zararın tazmini için zarar görene verdiği para olarak…