Tekno kentlerde KDV istisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan firmaların bu bölgelerde ürettikleri bazı mal ve hizmetlerin tesliminde KDV istisnası mevcuttur. Söz konusu istisna KDV Kanunun geçici 20 inci maddesinde düzenlenmiştir. KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre…