A.Ş. ve Ltd.Şti. lerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltmeleri, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi A.Ş. ler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca A.Ş. ve Ltd.Şti. lerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltmelerine ve kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi A.Ş. lerin belirlenmesine ilişkin tebliğ 15 Kasım 2012 tarih ve 28468 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ hükümleri gereğince; Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler Bankalar, finansal…