Eylül 2012 dönemi KDV beyanı ile Eylül Ba – Bs formları verilme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 65 seri nolu KDV Sirküleri ile; Eylül/2012 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 55 seri nolu Vergi Usul Sirküleri ile; 2012/ Eylül dönemine…