Fazla ve yersiz ödenen KDV nin iadesi

19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı resmi gazetede yayımlanan 116 seri nolu KDV Genel Tebliğinde Fazla ve yersiz ödenen KDV nin iadesi hakkında açıklama yapılmıştır. Söz konu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. KDV Kanununun 8/2 inci maddesinde, “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği…