Tasfiye

Arıtma, ayıklama, temizleme anlamına gelen tasfiye, ayrıca bir tüzel kişiliğin bitmesi durumunda, mal varlığının geleceği ile ilgili işlemlerdir. Yeni TTK nın Beşinci bölümünde 267 ve müteakip maddelerde tasfiye işlemleri düzenlenmiş olmakla beraber Vergi uygulamaları açısından ise Kurumlar vergisi Kanunun 17 inci maddesinde kendine yer bulmuş detaylı düzenleme ise 1 seri nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliği…