Öğrencilere verilen Eğitim ve Öğretim bursları

Eğitim öğretim döneminin yeni başladığı şu günlerde sıkça gündeme gelen ve çeşitli tereddütlere yol açan konulardan biride öğrencilere verilecek olan eğitim burslarının gider yazılıp yazılamayacağıdır. Bilindiği üzere kurumlar vergisinde safi kurum kazancı Gelir Vergisi kanunun ticari kazanç hükümlerine göre belirlenmektedir. Başka bir ifade ile Ticari kazanç sahibi gerçek kişilerle Kurumlar vergisine tabi tüzel kişiler eğitim…