2012 Ekim ayına ait vergi takvimi

2012 a Ekim ayına ait vergi takvimi aşağıya çıkarılmıştır.   1 Ekim Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Ağustos 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 9 Ekim 16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Noterlerce…