Konsinye olarak gönderilen tıbbı malzemeler

Genellikle tıbbi cihaz ve medikal malzemeler alım satımı ile iştigal eden firmalar ile sağlık kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler gereği bu firmaların hastanelere sözleşmeleri gereği kullanıldıktan sonra bedeli ödenmek üzere teslim ettikleri tıbbi malzemeler için tanzim edilecek sevk irsaliyesi ve faturalandırma konuları uygulamada hep tereddüt konusu olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığınca bu konuda verilen 31.07.2012 tarih ve…