7136 sayılı kanunla Vergi Kanunlarında yapılan değişikliler.

22 Nisan 2021     Sirkü 1539   6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapan 7136 sayılı kanun 22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 683 sayılı AATUHK da yapılan değişiklikler 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek…