Değer artışı vergisine konu olan elden çıkarmalarda iktisap tarihinin nasıl belirleneceği

28  Mart 2011     Sirkü 513 Değer artışı vergisine konu olan elden çıkarmalarda iktisap tarihinin nasıl belirleneceği 2011/2 seri nolu Gelir vergisi sirküsü de esas alınarak aşağıda açıklanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı kazançları” başlıklı Mükerrer 80 inci maddesi gereği, İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) aynı kanunun 70 inci…