Sirkü 1746 – İnşaat demiri izleme sistemi

İnşaat demiri izleme sistemi uygulama Genel Tebliği 16.3.2023 tarih ve 32134 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu genel tebliğ ile Öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi….