İndirimli Kurumlar vergisinde Yatırıma katkı tutarı  Elektirikli araç üretiminde ÖTV ye mahsup

7 Nisan 2023 Sirkü 1751 7 Nisan 2023 tarih ve 32156 sayılı resmi gazetede 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 sıra numaralı Kurumlar vergisi Genel tebliğinde değişiklik yapan 22 sıra nolu tebliğ yayımlandı. Söz…