Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Mahsuben/nakden İade

27 Mart 2023 Sirkü 1747 Tevkif yoluyla kesilen vergiler ve geçici verginin mahsuben veya nakden iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan mahsup ve iade işlemlerine ilişkin açıklamalara 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle değişik 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir. 1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsubu…