İhracat ve üretim faaliyeti kazancında 1 puan Kurumlar vergisi indirimi

14 Mayıs 2022     Sİrkü 1647 14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 sayılı resmi gazetede Kurumlar Vergisi 1 nolu Genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 20 sıra nolu Tebliğ yayımlandı. Söz konuş genel tebliğ ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen – Yedinci fıkra hükmüyle ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına…