Menkul kıymet satışlarında TL zorunluğu

19 Nisan 2022     Sirkü 1643   19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2022-32/66 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası…