İhracat bedellerinin en az %40’ı DAB düzenleyen bankaya satılacak

16 Nisan 2022     Sirkü 1642 Hazine ve Maliye Bakanlığının talimatı gereği İhracat genelgesinin 18 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecek değişik 1 inci maddesi gereği İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılmak zorunda. İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden…