7394 sayılı kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

15 Nisan 2022     Sirkü 1641   Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve KDV kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 7394 Sayılı kanun 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı resmi, gazetede yayımlandı. Söz konusu kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.  Gelir Vergisi Kanunu’nda…