Kur Korumalı Mevduatta değişiklik yapıldı.

8 Nisan 2022     SİRKÜ 1640 8 Nisan 2022 tarih ve 31803 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2022/16 sıra nolu Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapan tebliğ ile; KKM hesaplarında daha önce sadece 31 Aralık 2021 itibarıyla bankada bulunan döviz mevduatı için KKM desteğinden yararlanılabiliyorken bu tebliğ ile yapılan değişiklikle…