Kurum kazancından indirilecek giderler, indirimler ve zarar mahsubu

15 Mart 2022     Sirkü 1362 Kurum kazancından indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile zarar mahsubu konusu en detaylı şekilde KV 1 seri nolu Genel tebliğinde açıklanmış olmakla beraber aşağıda esas hatları itibariyle konular özetlenmiştir.  I- İndirilecek Giderler Bu maddede, mükelleflerin ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazançlarının tespitinde, ayrıca hasılattan indirebilecekleri giderler düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıda…