Vergiye uyumlu mükellef indirimi

11 Mart 2022     Sirkü 1631 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesine göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01/01/2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır. Bu kapsamda, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik…