Akaryakıt, LPG ve madeni yağda belge düzeni ve teminat

2 Mart 2022     Sirkü 1629 Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 sayılı kanunla VUK Kanunda yapılan değişiklere ilişkin usul esaslar 02.09.2021 tarih ve 31586 sayılı resmi gazetede yayımlanan 531…