Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

25 Şubat 2022     Sirkü 1628 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5209 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. Söz konusu karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişiklikler sonucu; 1) 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis…