Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uygulanan vergisel teşvikler

22 Şubat 2022     Sirkü 1627   10 Şubat 2022 tarih ve 31746 sayılı resmi gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle 3 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikle Vergisel teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı. Bu değişik sonucu vergisel teşviklerin…