Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 yılı için değerlemeye esas döviz kurları

11 Şubat 2022     Sirkü 1623   Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespitine ilişkin 536 sıra nolu VUK Genel Tebliği 11.02.2022 tarih ve 31747 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ gereği, Borsada rayici olmayan yabancı…