Ücret İstisnası

27 Ocak 2022     Sirkü 1620 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı resmi gazetede yayımlanan 319 sıra nolu Gelir Vergisi genel tebliği ile 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli…