Enflasyon düzeltmesi, kur farkı kazancı istisnası

26 Ocak 2022     Sirkü 1619  7352 sayılı VUK ile Kurumlar Vergisi Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 20.01.2022 tarihinde TBMM kabul edildi. Söz konusu kanunla VUK na geçici 33, Kurumlar vergisi kanuna da geçici 14 üncü madde eklendi. Cumhurbaşkanının onayı ve resmi gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecek.(29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı resmi gazetede…