Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

18 Ocak 2022     Sİrkü 1614   Bilindiği üzere Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ gereği Yeminli mali müşavirler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilmektedirler. YMM Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı,…