İmalat sanayine ilişkin inşaat işleri istisnasında süre uzadı, Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna genişletildi.

18 Ocak 2022     Sirkü 1613   Gelir İdaresi Başkanlığınca KDVGUT de değişiklik yapan 40 sıra nolu Genel tebliğ 18 Ocak 2022 tarih ve 31723 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile; Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna genişletildi, İmalat sanayine ilişkin inşaat işleri istisnasında süre uzadı. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve…